Chế độ demo
BTCUSD
10103.90
Báo giá
4.58%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
72.56
Báo giá
-19.87%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
183.44
Báo giá
-12.90%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00806
Báo giá
0.88%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26613
Báo giá
-15.64%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
81.56
Báo giá
5.46%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01825
Báo giá
-16.74%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00477
Báo giá
-38.21%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00715
Báo giá
-23.86%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4964
Báo giá
-51.29%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5254
Báo giá
-10.25%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-16.22%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1645
Báo giá
-17.10%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
49.49
Báo giá
-33.73%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4096
Báo giá
-46.04%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.37
Báo giá
-12.92%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8460
Báo giá
-34.99%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)