Chế độ demo
XAUUSD
1606.36
Báo giá
3.09%
Thay đổi (1 m)
XPTUSD
1004.20
Báo giá
-1.73%
Thay đổi (1 m)
XPDUSD
2692.49
Báo giá
8.91%
Thay đổi (1 m)
XAGUSD
18.314
Báo giá
1.49%
Thay đổi (1 m)