Chế độ demo
XAUUSD
1839.92
Báo giá
-2.33%
Thay đổi (1m)
XPDUSD
2322.66
Báo giá
-1.28%
Thay đổi (1m)
XAGUSD
25.174
Báo giá
-2.98%
Thay đổi (1m)
XPTUSD
1068.28
Báo giá
3.40%
Thay đổi (1m)