Chế độ demo
XAUUSD
1776.39
Báo giá
2.88%
Thay đổi (1 m)
XPDUSD
1901.92
Báo giá
-2.87%
Thay đổi (1 m)
XAGUSD
18.000
Báo giá
-0.34%
Thay đổi (1 m)
XPTUSD
813.80
Báo giá
-2.61%
Thay đổi (1 m)