Chế độ demo
BTCUSD
10335.60
Báo giá
2.19%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
74.33
Báo giá
-19.89%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
190.65
Báo giá
-11.73%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.27248
Báo giá
-12.92%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00781
Báo giá
-5.22%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
80.93
Báo giá
-3.19%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00716
Báo giá
-21.92%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4788
Báo giá
-46.14%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.6332
Báo giá
-14.22%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01852
Báo giá
-13.74%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00094
Báo giá
-17.54%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1920
Báo giá
-25.42%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8420
Báo giá
-11.50%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00465
Báo giá
-34.87%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
49.39
Báo giá
-31.91%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4139
Báo giá
-41.85%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.59
Báo giá
-17.33%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2581
Báo giá
-13.71%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)