Chế độ demo
LTCUSD
47.33
Báo giá
-12.63%
Thay đổi (1 m)
BTCUSD
7262.79
Báo giá
-10.62%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.22808
Báo giá
-22.21%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.42
Báo giá
33.24%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02052
Báo giá
-3.12%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
148.13
Báo giá
-13.39%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00648
Báo giá
-2.26%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.6037
Báo giá
-11.89%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2184
Báo giá
-19.97%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3600
Báo giá
17.26%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00375
Báo giá
-11.56%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2257
Báo giá
-16.41%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00127
Báo giá
27.00%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00698
Báo giá
-0.99%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7342
Báo giá
-2.50%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
50.86
Báo giá
-11.67%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
27.72
Báo giá
-21.18%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)