Chế độ demo
XAUUSD
XAUUSD
1274.28
Báo giá
-2.25%
Thay đổi (1 m)
XPTUSD
XPTUSD
901.20
Báo giá
7.90%
Thay đổi (1 m)
XAGUSD
XAGUSD
14.984
Báo giá
-2.34%
Thay đổi (1 m)
XPDUSD
XPDUSD
1417.08
Báo giá
-9.83%
Thay đổi (1 m)