Chế độ demo
FDAX
13923.1
Báo giá
2.31%
Thay đổi (1m)
HK50
29459.9
Báo giá
11.36%
Thay đổi (1m)
NQ
12913.0
Báo giá
1.20%
Thay đổi (1m)
CAC
5633.3
Báo giá
3.55%
Thay đổi (1m)
FTSE
6744.2
Báo giá
4.57%
Thay đổi (1m)
YM
30935.0
Báo giá
1.75%
Thay đổi (1m)
SX5E
3611.0
Báo giá
3.56%
Thay đổi (1m)
ASX200
6740.5
Báo giá
1.08%
Thay đổi (1m)
IBEX35
8247.20
Báo giá
6.06%
Thay đổi (1m)
NI225
28634.00
Báo giá
6.21%
Thay đổi (1m)
SPX
3789.5
Báo giá
1.68%
Thay đổi (1m)