Chế độ demo
FDAX
12593.9
Báo giá
-0.24%
Thay đổi (1 m)
HK50
26028.1
Báo giá
3.55%
Thay đổi (1 m)
NQ
10761.7
Báo giá
7.98%
Thay đổi (1 m)
CAC
4945.2
Báo giá
-3.63%
Thay đổi (1 m)
FTSE
6080.7
Báo giá
-3.98%
Thay đổi (1 m)
YM
25783.0
Báo giá
-5.49%
Thay đổi (1 m)
SX5E
3276.3
Báo giá
-2.01%
Thay đổi (1 m)
ASX200
5940.1
Báo giá
-2.61%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
7247.40
Báo giá
-7.14%
Thay đổi (1 m)
NI225
22520.00
Báo giá
-1.63%
Thay đổi (1 m)
SPX
3159.4
Báo giá
-1.51%
Thay đổi (1 m)