Chế độ demo
FDAX
12592.0
Báo giá
-0.60%
Thay đổi (1m)
HK50
24810.9
Báo giá
5.07%
Thay đổi (1m)
NQ
11669.2
Báo giá
4.44%
Thay đổi (1m)
CAC
4864.1
Báo giá
0.88%
Thay đổi (1m)
FTSE
5804.3
Báo giá
-1.20%
Thay đổi (1m)
YM
28386.0
Báo giá
3.80%
Thay đổi (1m)
SX5E
3178.6
Báo giá
-0.55%
Thay đổi (1m)
ASX200
6179.6
Báo giá
5.53%
Thay đổi (1m)
IBEX35
6811.80
Báo giá
1.32%
Thay đổi (1m)
NI225
23596.00
Báo giá
2.34%
Thay đổi (1m)
SPX
3458.6
Báo giá
4.39%
Thay đổi (1m)