Chế độ demo
YM
29190.5
Báo giá
2.22%
Thay đổi (1 m)
SPX
3327.3
Báo giá
3.22%
Thay đổi (1 m)
FDAX
13486.2
Báo giá
1.02%
Thay đổi (1 m)
NQ
9249.3
Báo giá
6.32%
Thay đổi (1 m)
NI225
23703.00
Báo giá
-0.21%
Thay đổi (1 m)
HK50
27886.5
Báo giá
0.06%
Thay đổi (1 m)
ASX200
7099.5
Báo giá
4.70%
Thay đổi (1 m)
SX5E
3761.8
Báo giá
-0.79%
Thay đổi (1 m)
FTSE
7555.7
Báo giá
-0.79%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
9541.80
Báo giá
-0.77%
Thay đổi (1 m)
CAC
6013.5
Báo giá
-0.29%
Thay đổi (1 m)