Chế độ demo
YM
27987.0
Báo giá
3.50%
Thay đổi (1 m)
NQ
8312.0
Báo giá
4.60%
Thay đổi (1 m)
FDAX
13239.4
Báo giá
4.76%
Thay đổi (1 m)
ASX200
6783.1
Báo giá
1.21%
Thay đổi (1 m)
SX5E
3706.7
Báo giá
3.12%
Thay đổi (1 m)
CAC
5935.7
Báo giá
4.20%
Thay đổi (1 m)
NI225
23285.00
Báo giá
3.87%
Thay đổi (1 m)
SPX
3117.8
Báo giá
4.08%
Thay đổi (1 m)
HK50
26356.9
Báo giá
-0.14%
Thay đổi (1 m)
FTSE
7311.9
Báo giá
1.55%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
9238.50
Báo giá
-1.17%
Thay đổi (1 m)