Chế độ demo
BTCUSD
7143.12
Báo giá
-17.44%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
43.69
Báo giá
-26.24%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.21737
Báo giá
-18.51%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.71
Báo giá
-29.76%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02001
Báo giá
-6.19%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.5663
Báo giá
-24.17%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00609
Báo giá
-10.57%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3690
Báo giá
-21.49%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2008
Báo giá
-26.34%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00712
Báo giá
-5.32%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00444
Báo giá
11.84%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2098
Báo giá
-25.94%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
141.72
Báo giá
-22.80%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00118
Báo giá
-15.71%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.6702
Báo giá
-32.39%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
32.23
Báo giá
-8.52%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
50.95
Báo giá
-21.88%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)