Chế độ demo
BTCUSD
9274.77
Báo giá
14.37%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
273.89
Báo giá
16.05%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.41967
Báo giá
-2.74%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
137.35
Báo giá
37.43%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
96.27
Báo giá
5.03%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02960
Báo giá
1.20%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00150
Báo giá
1.35%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00987
Báo giá
5.45%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01476
Báo giá
19.90%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01036
Báo giá
-8.32%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
92.76
Báo giá
22.29%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01798
Báo giá
-2.07%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
151.99
Báo giá
1.99%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.9892
Báo giá
49.70%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
7.1048
Báo giá
13.35%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
1.8220
Báo giá
113.35%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.4231
Báo giá
-0.84%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
13.92
Báo giá
15.61%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
2.1105
Báo giá
-0.18%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
1.0688
Báo giá
12.29%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)