Chế độ demo
BTCUSD
7538.68
Báo giá
-19.13%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
45.40
Báo giá
-28.12%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.22694
Báo giá
-26.70%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.80
Báo giá
-18.37%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01959
Báo giá
-3.83%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.7215
Báo giá
-24.11%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2371
Báo giá
-21.57%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00600
Báo giá
-11.11%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
146.46
Báo giá
-22.58%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7161
Báo giá
-27.93%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3930
Báo giá
-5.98%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2255
Báo giá
-18.42%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00114
Báo giá
1.79%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00718
Báo giá
4.97%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00372
Báo giá
-4.86%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
54.22
Báo giá
-15.44%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
28.55
Báo giá
-23.85%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)