Chế độ demo
BTCUSD
9190.37
Báo giá
19.60%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
267.55
Báo giá
5.45%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.43164
Báo giá
7.56%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
135.58
Báo giá
45.93%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
97.24
Báo giá
14.20%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00158
Báo giá
3.95%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.01038
Báo giá
8.13%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02923
Báo giá
-11.64%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01472
Báo giá
22.26%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
95.68
Báo giá
28.90%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01056
Báo giá
-4.35%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01720
Báo giá
-9.28%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
158.26
Báo giá
8.26%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.9678
Báo giá
61.09%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
7.0652
Báo giá
11.37%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
1.8200
Báo giá
134.23%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.4521
Báo giá
11.80%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
14.58
Báo giá
24.30%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
2.1310
Báo giá
2.13%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
1.0789
Báo giá
16.78%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)