Chế độ demo
BTCUSD
5513.71
Báo giá
36.84%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
164.41
Báo giá
20.86%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
74.41
Báo giá
23.07%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.30515
Báo giá
-2.21%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01344
Báo giá
-10.10%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02997
Báo giá
-11.93%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
67.23
Báo giá
26.42%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.01184
Báo giá
-16.74%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01215
Báo giá
-7.74%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
65.51
Báo giá
14.01%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00185
Báo giá
-18.14%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.02145
Báo giá
-6.45%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
118.59
Báo giá
27.87%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.5661
Báo giá
-19.60%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
4.8247
Báo giá
31.20%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.5866
Báo giá
-11.39%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2837
Báo giá
-8.60%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.25
Báo giá
11.66%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.6744
Báo giá
-4.68%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.6692
Báo giá
35.82%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)