Chế độ demo
LTCUSD
55.06
Báo giá
-21.22%
Thay đổi (1 m)
BTCUSD
8164.10
Báo giá
-20.36%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.29097
Báo giá
12.47%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
179.34
Báo giá
-4.50%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02208
Báo giá
20.85%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00637
Báo giá
-11.89%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.3025
Báo giá
9.17%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00672
Báo giá
0.15%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00450
Báo giá
1.35%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.9758
Báo giá
-26.39%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.8008
Báo giá
-23.19%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2812
Báo giá
15.01%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3398
Báo giá
-53.11%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.3596
Báo giá
-14.77%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
52.04
Báo giá
-29.81%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
7.45
Báo giá
-14.27%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
36.90
Báo giá
-18.16%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00090
Báo giá
3.45%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)