Chế độ demo
LTCUSD
44.23
Báo giá
-3.41%
Thay đổi (1 m)
BTCUSD
9226.73
Báo giá
-5.22%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.0970
Báo giá
-5.83%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
67.02
Báo giá
-1.60%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.19983
Báo giá
0.19%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
55.23
Báo giá
8.85%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00724
Báo giá
4.02%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.44
Báo giá
-8.50%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.5067
Báo giá
-5.84%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.6675
Báo giá
35.95%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
239.92
Báo giá
-0.78%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00588
Báo giá
15.29%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.6311
Báo giá
-3.59%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00478
Báo giá
2.36%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02610
Báo giá
4.82%
Thay đổi (1 m)
XBTUSD
6612.71
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)