Chế độ demo
BTCUSD
7349.79
Báo giá
-16.33%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
44.62
Báo giá
-27.81%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.22372
Báo giá
-19.33%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.46
Báo giá
-18.10%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02008
Báo giá
-4.15%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.6469
Báo giá
-23.65%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00604
Báo giá
-14.33%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
146.45
Báo giá
-20.10%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.4250
Báo giá
-4.06%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2347
Báo giá
-16.06%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2285
Báo giá
-18.25%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00392
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00113
Báo giá
-1.74%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00725
Báo giá
3.57%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.6985
Báo giá
-24.17%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
53.43
Báo giá
-13.45%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
29.33
Báo giá
-17.01%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)