Chế độ demo
BTCUSD
5518.01
Báo giá
36.95%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
164.40
Báo giá
20.86%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
74.37
Báo giá
23.01%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.30525
Báo giá
-2.18%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01343
Báo giá
-10.17%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02997
Báo giá
-11.93%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
67.24
Báo giá
26.44%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.01184
Báo giá
-16.74%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01215
Báo giá
-7.74%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
65.49
Báo giá
13.97%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00185
Báo giá
-18.14%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.02145
Báo giá
-6.45%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
118.64
Báo giá
27.93%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.5662
Báo giá
-19.59%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
4.8247
Báo giá
31.20%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.5866
Báo giá
-11.39%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2836
Báo giá
-8.63%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.27
Báo giá
11.87%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.6744
Báo giá
-4.68%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.6692
Báo giá
35.82%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)