Chế độ demo
BTCUSD
9190.17
Báo giá
19.60%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
267.55
Báo giá
5.45%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.43146
Báo giá
7.52%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
135.43
Báo giá
45.76%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
97.23
Báo giá
14.19%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00158
Báo giá
3.95%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.01038
Báo giá
8.13%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02923
Báo giá
-11.64%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01471
Báo giá
22.18%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
95.52
Báo giá
28.68%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01056
Báo giá
-4.35%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01719
Báo giá
-9.34%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
158.26
Báo giá
8.26%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.9705
Báo giá
61.53%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
7.0589
Báo giá
11.27%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
1.8197
Báo giá
134.20%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.4520
Báo giá
11.77%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
14.57
Báo giá
24.21%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
2.1303
Báo giá
2.09%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
1.0789
Báo giá
16.78%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)