Chế độ demo
BTCUSD
7567.35
Báo giá
-18.82%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
45.95
Báo giá
-27.25%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.22554
Báo giá
-27.16%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.79
Báo giá
-18.46%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01969
Báo giá
-3.34%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.7354
Báo giá
-23.72%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2290
Báo giá
-24.25%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00604
Báo giá
-10.52%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
148.05
Báo giá
-21.74%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7188
Báo giá
-27.66%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3960
Báo giá
-5.26%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2267
Báo giá
-17.98%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00367
Báo giá
-6.14%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00114
Báo giá
1.79%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00710
Báo giá
3.80%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
53.94
Báo giá
-15.88%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
28.40
Báo giá
-24.25%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)