Chế độ demo
PG
#PG
106.05
Báo giá
4.45%
Thay đổi (1 m)
AAPL
#AAPL
203.87
Báo giá
8.30%
Thay đổi (1 m)
BA
#BA
380.14
Báo giá
1.33%
Thay đổi (1 m)
NVDA
#NVDA
186.26
Báo giá
6.90%
Thay đổi (1 m)
BABA
#BABA
186.88
Báo giá
2.98%
Thay đổi (1 m)
AA
#AA
26.65
Báo giá
-7.63%
Thay đổi (1 m)
PEP
#PEP
127.09
Báo giá
8.12%
Thay đổi (1 m)
GOOG
#GOOG
1241.02
Báo giá
4.20%
Thay đổi (1 m)
MSFT
#MSFT
123.37
Báo giá
4.82%
Thay đổi (1 m)
GE
#GE
9.34
Báo giá
-8.52%
Thay đổi (1 m)
FB
#FB
178.26
Báo giá
10.08%
Thay đổi (1 m)
AMZN
#AMZN
1861.21
Báo giá
5.42%
Thay đổi (1 m)
JPM
#JPM
113.43
Báo giá
5.18%
Thay đổi (1 m)
CAT
#CAT
143.36
Báo giá
6.11%
Thay đổi (1 m)
LMT
#LMT
314.23
Báo giá
4.48%
Thay đổi (1 m)
TSLA
#TSLA
273.18
Báo giá
3.19%
Thay đổi (1 m)
MCD
#MCD
194.92
Báo giá
6.55%
Thay đổi (1 m)
IBM
#IBM
140.31
Báo giá
-0.61%
Thay đổi (1 m)
DIS
#DIS
132.39
Báo giá
17.12%
Thay đổi (1 m)
MMM
#MMM
218.84
Báo giá
5.09%
Thay đổi (1 m)
HPQ
#HPQ
20.52
Báo giá
1.84%
Thay đổi (1 m)
INTC
#INTC
58.50
Báo giá
7.60%
Thay đổi (1 m)
XOM
#XOM
81.14
Báo giá
-0.38%
Thay đổi (1 m)
BAC
#BAC
30.01
Báo giá
0.33%
Thay đổi (1 m)
SBUX
#SBUX
76.07
Báo giá
6.96%
Thay đổi (1 m)
PYPL
#PYPL
107.36
Báo giá
6.30%
Thay đổi (1 m)
CSCO
#CSCO
56.40
Báo giá
4.87%
Thay đổi (1 m)
V
#V
160.14
Báo giá
3.32%
Thay đổi (1 m)
AMGN
#AMGN
177.36
Báo giá
-7.50%
Thay đổi (1 m)
AXP
#AXP
113.67
Báo giá
0.05%
Thay đổi (1 m)
PFE
#PFE
39.37
Báo giá
-6.13%
Thay đổi (1 m)
JNJ
#JNJ
137.54
Báo giá
-0.16%
Thay đổi (1 m)
T
#T
32.03
Báo giá
3.99%
Thay đổi (1 m)
VZ
#VZ
58.04
Báo giá
0.22%
Thay đổi (1 m)
WMT
#WMT
103.16
Báo giá
3.36%
Thay đổi (1 m)
AIG
#AIG
58.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
AMD
#AMD
11.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DD
#DD
84.41
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DIA
#DIA
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
EK
#EK
0.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
HD
#HD
205.71
Báo giá
11.53%
Thay đổi (1 m)
HON
#HON
113.93
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IP
#IP
42.08
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
MO
#MO
54.36
Báo giá
-4.80%
Thay đổi (1 m)
MRK
#MRK
56.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
NFLX
#NFLX
359.66
Báo giá
-0.84%
Thay đổi (1 m)
QQQ
#QQQ
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SPY
#SPY
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
UTX
#UTX
136.98
Báo giá
7.32%
Thay đổi (1 m)