Chế độ demo
FB
#FB
190.42
Báo giá
4.25%
Thay đổi (1 m)
MSFT
#MSFT
134.78
Báo giá
6.15%
Thay đổi (1 m)
AAPL
#AAPL
198.95
Báo giá
8.79%
Thay đổi (1 m)
BABA
#BABA
166.72
Báo giá
3.25%
Thay đổi (1 m)
INTC
#INTC
47.75
Báo giá
8.52%
Thay đổi (1 m)
MCD
#MCD
204.72
Báo giá
2.69%
Thay đổi (1 m)
TSLA
#TSLA
229.27
Báo giá
14.35%
Thay đổi (1 m)
DIS
#DIS
140.73
Báo giá
5.02%
Thay đổi (1 m)
LMT
#LMT
352.87
Báo giá
3.34%
Thay đổi (1 m)
JPM
#JPM
110.75
Báo giá
-0.33%
Thay đổi (1 m)
NVDA
#NVDA
153.54
Báo giá
1.00%
Thay đổi (1 m)
AMZN
#AMZN
1915.51
Báo giá
3.65%
Thay đổi (1 m)
PYPL
#PYPL
116.58
Báo giá
3.85%
Thay đổi (1 m)
GOOG
#GOOG
1113.85
Báo giá
-2.71%
Thay đổi (1 m)
SBUX
#SBUX
83.53
Báo giá
7.48%
Thay đổi (1 m)
MMM
#MMM
170.23
Báo giá
2.12%
Thay đổi (1 m)
HPQ
#HPQ
20.47
Báo giá
7.85%
Thay đổi (1 m)
V
#V
169.15
Báo giá
3.54%
Thay đổi (1 m)
AA
#AA
22.54
Báo giá
-8.56%
Thay đổi (1 m)
BA
#BA
368.02
Báo giá
3.79%
Thay đổi (1 m)
T
#T
32.46
Báo giá
-0.92%
Thay đổi (1 m)
IBM
#IBM
136.71
Báo giá
1.88%
Thay đổi (1 m)
JNJ
#JNJ
140.28
Báo giá
1.34%
Thay đổi (1 m)
XOM
#XOM
75.83
Báo giá
-0.33%
Thay đổi (1 m)
BAC
#BAC
28.60
Báo giá
0.67%
Thay đổi (1 m)
CSCO
#CSCO
56.32
Báo giá
0.91%
Thay đổi (1 m)
PEP
#PEP
132.65
Báo giá
2.12%
Thay đổi (1 m)
GE
#GE
10.41
Báo giá
4.10%
Thay đổi (1 m)
AMGN
#AMGN
181.20
Báo giá
7.51%
Thay đổi (1 m)
CAT
#CAT
130.66
Báo giá
7.01%
Thay đổi (1 m)
PG
#PG
109.74
Báo giá
1.79%
Thay đổi (1 m)
VZ
#VZ
57.39
Báo giá
-4.48%
Thay đổi (1 m)
WMT
#WMT
109.18
Báo giá
8.29%
Thay đổi (1 m)
AXP
#AXP
124.25
Báo giá
4.11%
Thay đổi (1 m)
HD
#HD
208.69
Báo giá
8.61%
Thay đổi (1 m)
PFE
#PFE
43.07
Báo giá
3.98%
Thay đổi (1 m)
AIG
#AIG
58.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
AMD
#AMD
11.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DD
#DD
84.41
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DIA
#DIA
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
EK
#EK
0.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
HON
#HON
113.93
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IP
#IP
42.08
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
MO
#MO
50.18
Báo giá
-4.27%
Thay đổi (1 m)
MRK
#MRK
56.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
NFLX
#NFLX
358.26
Báo giá
3.07%
Thay đổi (1 m)
QQQ
#QQQ
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SPY
#SPY
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
UTX
#UTX
126.65
Báo giá
-5.05%
Thay đổi (1 m)