Chế độ demo
BTCUSD
10070.90
Báo giá
-6.03%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00724
Báo giá
-9.27%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
216.40
Báo giá
10.76%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
74.70
Báo giá
-0.57%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.29135
Báo giá
6.26%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02156
Báo giá
17.69%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00456
Báo giá
-5.59%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
4.0144
Báo giá
9.42%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
73.03
Báo giá
-13.82%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1093
Báo giá
-8.80%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00739
Báo giá
5.57%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4416
Báo giá
-15.34%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8540
Báo giá
-1.08%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
47.24
Báo giá
-9.17%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.3665
Báo giá
-12.55%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00092
Báo giá
1.10%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.3086
Báo giá
24.14%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.32
Báo giá
-4.99%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)