Chế độ demo
BTCUSD
10127.80
Báo giá
4.95%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
73.79
Báo giá
-21.05%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
189.14
Báo giá
-11.55%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.27395
Báo giá
-13.15%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00793
Báo giá
-3.76%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
80.60
Báo giá
1.09%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00726
Báo giá
-24.77%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4553
Báo giá
-44.55%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.6493
Báo giá
-18.68%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01878
Báo giá
-15.63%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00094
Báo giá
-22.31%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8290
Báo giá
-7.77%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.2436
Báo giá
-25.34%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00473
Báo giá
-34.67%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
49.26
Báo giá
-29.77%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4185
Báo giá
-39.68%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.78
Báo giá
-16.05%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2546
Báo giá
-15.64%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
-3.73%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
-2.58%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)