Chế độ demo
BTCUSD
8310.43
Báo giá
15.36%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
52.98
Báo giá
32.05%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
61.10
Báo giá
33.46%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00554
Báo giá
55.62%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.01
Báo giá
20.17%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
46.79
Báo giá
79.20%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.21776
Báo giá
15.87%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01918
Báo giá
10.23%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5300
Báo giá
42.57%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
158.49
Báo giá
27.93%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.1762
Báo giá
-5.57%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00734
Báo giá
15.77%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00123
Báo giá
5.13%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3330
Báo giá
-1.48%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2067
Báo giá
13.76%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00634
Báo giá
14.44%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7193
Báo giá
24.81%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)