Chế độ demo
BTCUSD
9368.67
Báo giá
6.62%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
44.39
Báo giá
-8.53%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
218.05
Báo giá
2.41%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02337
Báo giá
-3.59%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2913
Báo giá
141.14%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.1020
Báo giá
0.99%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.5564
Báo giá
116.68%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.19525
Báo giá
-13.17%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00471
Báo giá
-14.36%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00696
Báo giá
-7.08%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00471
Báo giá
-7.10%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.97
Báo giá
12.66%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
45.15
Báo giá
-1.55%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
65.45
Báo giá
-1.28%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.5962
Báo giá
-12.72%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2330
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00100
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)