Chế độ demo
BTCUSD
10308.60
Báo giá
1.18%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
70.47
Báo giá
-8.61%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26180
Báo giá
-2.39%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
187.07
Báo giá
-0.06%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00727
Báo giá
-6.19%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00681
Báo giá
-9.80%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.0119
Báo giá
-14.58%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
4.0764
Báo giá
11.02%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01824
Báo giá
-1.30%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
75.16
Báo giá
-4.86%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.7290
Báo giá
-12.75%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
45.63
Báo giá
-11.54%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4188
Báo giá
-21.91%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00431
Báo giá
-14.65%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2773
Báo giá
-38.97%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00086
Báo giá
-6.52%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.86
Báo giá
-6.64%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2375
Báo giá
-0.63%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)