Chế độ demo
BTCUSD
8640.47
Báo giá
-4.71%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
58.98
Báo giá
-0.41%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.2560
Báo giá
-20.25%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
222.27
Báo giá
29.63%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
48.88
Báo giá
-10.67%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.23315
Báo giá
-0.66%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00680
Báo giá
4.45%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02583
Báo giá
35.73%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00556
Báo giá
-6.08%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.1717
Báo giá
-2.17%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
67.49
Báo giá
2.01%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.78
Báo giá
-1.91%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2161
Báo giá
-35.43%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.1498
Báo giá
-24.84%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.8154
Báo giá
5.99%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5574
Báo giá
-9.92%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00779
Báo giá
7.30%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00100
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)