Chế độ demo
BTCUSD
10383.50
Báo giá
7.47%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
76.14
Báo giá
-15.91%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
191.89
Báo giá
-8.89%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00808
Báo giá
1.13%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.27891
Báo giá
-11.59%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
84.16
Báo giá
8.82%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01856
Báo giá
-15.33%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00485
Báo giá
-37.18%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00730
Báo giá
-22.26%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.5145
Báo giá
-49.51%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.6747
Báo giá
-6.45%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-16.22%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1856
Báo giá
-15.60%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
51.59
Báo giá
-30.92%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4548
Báo giá
-40.09%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.69
Báo giá
-9.94%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8660
Báo giá
-33.45%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)