Chế độ demo
BTCUSD
5349.70
Báo giá
31.08%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
174.16
Báo giá
25.10%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
82.79
Báo giá
37.30%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.33294
Báo giá
3.35%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.03274
Báo giá
-4.88%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01544
Báo giá
4.89%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
70.42
Báo giá
31.50%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.01290
Báo giá
-6.99%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01313
Báo giá
0.38%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
69.17
Báo giá
22.01%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00208
Báo giá
-8.37%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.02327
Báo giá
2.83%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
123.29
Báo giá
33.24%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.6920
Báo giá
-11.01%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
5.5119
Báo giá
45.38%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.6240
Báo giá
-13.51%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.3076
Báo giá
2.50%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.90
Báo giá
16.83%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.9478
Báo giá
28.45%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.6492
Báo giá
31.66%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)