Chế độ demo
LTCUSD
58.03
Báo giá
6.57%
Thay đổi (1 m)
BTCUSD
8462.77
Báo giá
3.87%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.25969
Báo giá
-9.16%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00683
Báo giá
2.40%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02148
Báo giá
-2.01%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
180.79
Báo giá
1.95%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
11.89
Báo giá
62.21%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2775
Báo giá
-9.81%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.3477
Báo giá
13.89%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.4710
Báo giá
34.73%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00400
Báo giá
-11.11%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2638
Báo giá
-26.64%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00727
Báo giá
14.49%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00138
Báo giá
55.06%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.0107
Báo giá
27.44%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
61.67
Báo giá
19.12%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
34.70
Báo giá
-5.63%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)