Chế độ demo
BTCUSD
7252.30
Báo giá
-17.34%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
44.26
Báo giá
-27.29%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.21842
Báo giá
-19.56%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.81
Báo giá
-30.74%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01983
Báo giá
-7.21%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.6033
Báo giá
-24.49%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00607
Báo giá
-12.16%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3670
Báo giá
-23.38%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2101
Báo giá
-22.81%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00719
Báo giá
-3.23%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00427
Báo giá
7.83%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2147
Báo giá
-25.03%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
142.81
Báo giá
-23.40%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00120
Báo giá
-16.67%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.6792
Báo giá
-28.61%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
31.43
Báo giá
-12.01%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
52.31
Báo giá
-19.99%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)