Chế độ demo
BTCUSD
9948.13
Báo giá
-1.98%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00732
Báo giá
-8.50%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
209.22
Báo giá
13.55%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
72.25
Báo giá
-1.95%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.27766
Báo giá
4.66%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02112
Báo giá
15.60%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00442
Báo giá
-9.61%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.8741
Báo giá
10.30%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
72.95
Báo giá
-9.82%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.0581
Báo giá
-10.00%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00724
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4425
Báo giá
-7.15%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.7720
Báo giá
-8.37%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
45.16
Báo giá
-9.32%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.3596
Báo giá
-12.36%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00092
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.3086
Báo giá
28.64%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.92
Báo giá
-5.51%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)