Chế độ demo
BTCUSD
10329.60
Báo giá
8.00%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
73.59
Báo giá
-7.60%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
183.25
Báo giá
-9.85%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00799
Báo giá
1.52%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26361
Báo giá
-11.48%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01784
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00449
Báo giá
-37.29%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00710
Báo giá
-15.07%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.5072
Báo giá
-48.19%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5519
Báo giá
-3.03%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
82.71
Báo giá
8.89%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-14.68%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1229
Báo giá
-18.29%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
47.58
Báo giá
-31.03%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4124
Báo giá
-42.28%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.52
Báo giá
-9.59%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8340
Báo giá
-38.60%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-10.16%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)