Chế độ demo
BTCUSD
8342.70
Báo giá
15.81%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
53.53
Báo giá
33.42%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
61.30
Báo giá
33.90%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00557
Báo giá
56.46%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.07
Báo giá
20.89%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
47.32
Báo giá
81.23%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.21844
Báo giá
16.23%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01919
Báo giá
10.29%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5537
Báo giá
43.53%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
159.06
Báo giá
28.39%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.1762
Báo giá
-5.57%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00733
Báo giá
15.62%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00123
Báo giá
5.13%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3330
Báo giá
-1.48%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2115
Báo giá
16.40%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00639
Báo giá
15.34%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7190
Báo giá
24.76%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)