Chế độ demo
BTCUSD
8341.90
Báo giá
15.79%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
53.22
Báo giá
32.65%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
62.14
Báo giá
35.74%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00580
Báo giá
62.92%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.10
Báo giá
21.25%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
49.17
Báo giá
88.32%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.21889
Báo giá
16.47%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01919
Báo giá
10.29%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5006
Báo giá
41.38%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
159.14
Báo giá
28.45%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.1727
Báo giá
-7.45%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00742
Báo giá
17.03%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00124
Báo giá
5.98%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3310
Báo giá
-2.07%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2107
Báo giá
15.96%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00635
Báo giá
14.62%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7231
Báo giá
25.47%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)