Chế độ demo
BTCUSD
10159.80
Báo giá
-5.21%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00720
Báo giá
-9.77%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
218.45
Báo giá
11.81%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
75.37
Báo giá
0.32%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.29501
Báo giá
7.60%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02158
Báo giá
17.79%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
4.0517
Báo giá
10.44%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
73.22
Báo giá
-13.59%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1068
Báo giá
-9.00%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00739
Báo giá
5.57%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4343
Báo giá
-16.74%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00461
Báo giá
-4.55%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8370
Báo giá
-3.05%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
48.09
Báo giá
-7.54%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.3689
Báo giá
-11.98%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00092
Báo giá
1.10%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.3086
Báo giá
24.14%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.31
Báo giá
-5.10%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)