Chế độ demo
BTCUSD
10031.90
Báo giá
3.96%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
70.97
Báo giá
-24.07%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
183.29
Báo giá
-14.29%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26801
Báo giá
-15.03%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00793
Báo giá
-3.76%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
79.86
Báo giá
0.16%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00704
Báo giá
-27.05%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4528
Báo giá
-44.85%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5058
Báo giá
-21.88%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.37
Báo giá
-19.57%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01836
Báo giá
-17.52%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00094
Báo giá
-22.31%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8090
Báo giá
-9.99%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.2159
Báo giá
-27.00%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00471
Báo giá
-34.94%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
48.55
Báo giá
-30.78%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4140
Báo giá
-40.33%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2546
Báo giá
-15.64%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
-3.73%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
-2.58%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)