Chế độ demo
XAUUSD
1555.98
Báo giá
5.27%
Thay đổi (1 m)
XPTUSD
1002.17
Báo giá
9.97%
Thay đổi (1 m)
XAGUSD
17.821
Báo giá
3.73%
Thay đổi (1 m)
XPDUSD
2399.50
Báo giá
29.79%
Thay đổi (1 m)