Chế độ demo
XAUUSD
1720.94
Báo giá
-7.50%
Thay đổi (1m)
XPDUSD
2379.01
Báo giá
5.99%
Thay đổi (1m)
XAGUSD
26.212
Báo giá
-9.15%
Thay đổi (1m)
XPTUSD
1211.94
Báo giá
10.12%
Thay đổi (1m)