Chế độ demo
XAUUSD
1774.84
Báo giá
2.79%
Thay đổi (1 m)
XPDUSD
1897.75
Báo giá
-3.08%
Thay đổi (1 m)
XAGUSD
18.024
Báo giá
-0.21%
Thay đổi (1 m)
XPTUSD
811.37
Báo giá
-2.90%
Thay đổi (1 m)