Chế độ demo
XAUUSD
1777.23
Báo giá
-5.35%
Thay đổi (1m)
XPDUSD
2384.26
Báo giá
6.65%
Thay đổi (1m)
XAGUSD
22.610
Báo giá
-4.10%
Thay đổi (1m)
XPTUSD
968.85
Báo giá
13.57%
Thay đổi (1m)