Chế độ demo
XAUUSD
1836.65
Báo giá
5.36%
Thay đổi (1m)
XPDUSD
2972.97
Báo giá
13.18%
Thay đổi (1m)
XAGUSD
27.330
Báo giá
8.34%
Thay đổi (1m)
XPTUSD
1266.88
Báo giá
5.97%
Thay đổi (1m)