Chế độ demo
#BABA
223.37
Báo giá
4.10%
Thay đổi (1 m)
#TSLA
1207.81
Báo giá
36.38%
Thay đổi (1 m)
#AAPL
364.34
Báo giá
12.47%
Thay đổi (1 m)
#MCD
183.35
Báo giá
-2.53%
Thay đổi (1 m)
#AA
10.86
Báo giá
5.95%
Thay đổi (1 m)
#FB
233.46
Báo giá
0.63%
Thay đổi (1 m)
#INTC
59.02
Báo giá
-5.17%
Thay đổi (1 m)
#NVDA
384.49
Báo giá
9.09%
Thay đổi (1 m)
#GOOG
1469.92
Báo giá
2.10%
Thay đổi (1 m)
#MSFT
206.03
Báo giá
11.54%
Thay đổi (1 m)
#SBUX
73.72
Báo giá
-6.08%
Thay đổi (1 m)
#PEP
132.71
Báo giá
-0.12%
Thay đổi (1 m)
#AMGN
258.00
Báo giá
16.35%
Thay đổi (1 m)
#CSCO
45.53
Báo giá
-2.94%
Thay đổi (1 m)
#PYPL
177.12
Báo giá
12.82%
Thay đổi (1 m)
#CAT
127.61
Báo giá
1.76%
Thay đổi (1 m)
#JPM
92.57
Báo giá
-8.85%
Thay đổi (1 m)
#BA
180.73
Báo giá
15.03%
Thay đổi (1 m)
#IBM
119.59
Báo giá
-6.12%
Thay đổi (1 m)
#PFE
34.41
Báo giá
-5.13%
Thay đổi (1 m)
#AMZN
2885.58
Báo giá
17.01%
Thay đổi (1 m)
#AXP
94.22
Báo giá
-8.14%
Thay đổi (1 m)
#BAC
23.19
Báo giá
-9.09%
Thay đổi (1 m)
#DIS
112.05
Báo giá
-6.37%
Thay đổi (1 m)
#EBAY
54.16
Báo giá
17.41%
Thay đổi (1 m)
#FPP
34.53
Báo giá
-3.95%
Thay đổi (1 m)
#GE
6.72
Báo giá
-7.69%
Thay đổi (1 m)
#HD
248.32
Báo giá
-1.42%
Thay đổi (1 m)
#HPQ
16.96
Báo giá
5.21%
Thay đổi (1 m)
#JNJ
140.84
Báo giá
-4.86%
Thay đổi (1 m)
#LMT
361.78
Báo giá
-8.16%
Thay đổi (1 m)
#LRLCY
53.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
#MMM
156.93
Báo giá
-1.36%
Thay đổi (1 m)
#MO
39.28
Báo giá
-1.73%
Thay đổi (1 m)
#NFLX
476.05
Báo giá
12.14%
Thay đổi (1 m)
#NIKE
98.24
Báo giá
-2.95%
Thay đổi (1 m)
#PG
120.76
Báo giá
2.12%
Thay đổi (1 m)
#T
29.98
Báo giá
-4.43%
Thay đổi (1 m)
#UTX
86.01
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
#V
195.31
Báo giá
-1.12%
Thay đổi (1 m)
#VZ
54.67
Báo giá
-3.32%
Thay đổi (1 m)
#WMT
119.09
Báo giá
-3.65%
Thay đổi (1 m)
#XOM
43.98
Báo giá
-8.68%
Thay đổi (1 m)