Chế độ demo
#BABA
199.06
Báo giá
9.15%
Thay đổi (1 m)
#XOM
69.59
Báo giá
-0.87%
Thay đổi (1 m)
#DIS
146.43
Báo giá
6.10%
Thay đổi (1 m)
#IBM
134.13
Báo giá
-1.75%
Thay đổi (1 m)
#AAPL
267.17
Báo giá
3.06%
Thay đổi (1 m)
#TSLA
340.78
Báo giá
-1.24%
Thay đổi (1 m)
#FB
201.62
Báo giá
6.54%
Thay đổi (1 m)
#CSCO
43.91
Báo giá
-8.52%
Thay đổi (1 m)
#V
182.62
Báo giá
1.82%
Thay đổi (1 m)
#SBUX
86.27
Báo giá
4.71%
Thay đổi (1 m)
#LMT
383.50
Báo giá
0.67%
Thay đổi (1 m)
#MSFT
151.42
Báo giá
4.02%
Thay đổi (1 m)
#MCD
194.87
Báo giá
0.43%
Thay đổi (1 m)
#PEP
137.43
Báo giá
3.74%
Thay đổi (1 m)
#GOOG
1345.17
Báo giá
3.48%
Thay đổi (1 m)
#JNJ
140.40
Báo giá
6.15%
Thay đổi (1 m)
#GE
11.02
Báo giá
-3.59%
Thay đổi (1 m)
#BA
351.15
Báo giá
1.11%
Thay đổi (1 m)
#HPQ
20.50
Báo giá
4.33%
Thay đổi (1 m)
#PYPL
103.92
Báo giá
1.95%
Thay đổi (1 m)
#NVDA
212.34
Báo giá
3.48%
Thay đổi (1 m)
#UTX
146.35
Báo giá
-1.00%
Thay đổi (1 m)
#AMZN
1750.06
Báo giá
-1.25%
Thay đổi (1 m)
#JPM
134.56
Báo giá
3.80%
Thay đổi (1 m)
#PFE
38.32
Báo giá
3.68%
Thay đổi (1 m)
#CAT
142.75
Báo giá
-3.01%
Thay đổi (1 m)
#INTC
56.71
Báo giá
-2.74%
Thay đổi (1 m)
#T
38.15
Báo giá
-2.93%
Thay đổi (1 m)
#WMT
119.45
Báo giá
-0.09%
Thay đổi (1 m)
#AXP
120.63
Báo giá
-0.66%
Thay đổi (1 m)
#BAC
33.58
Báo giá
1.54%
Thay đổi (1 m)
#AA
20.14
Báo giá
-8.50%
Thay đổi (1 m)
#MMM
170.14
Báo giá
-0.83%
Thay đổi (1 m)
#HD
216.58
Báo giá
-6.42%
Thay đổi (1 m)
#PG
124.77
Báo giá
4.22%
Thay đổi (1 m)
#VZ
61.02
Báo giá
2.31%
Thay đổi (1 m)
#AMGN
233.47
Báo giá
6.37%
Thay đổi (1 m)
#EK
0.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
#MO
50.59
Báo giá
9.38%
Thay đổi (1 m)
#NFLX
302.48
Báo giá
3.55%
Thay đổi (1 m)