Chế độ demo
#BABA
222.33
Báo giá
3.61%
Thay đổi (1 m)
#LMT
426.03
Báo giá
8.98%
Thay đổi (1 m)
#BA
313.37
Báo giá
-6.90%
Thay đổi (1 m)
#V
207.23
Báo giá
10.32%
Thay đổi (1 m)
#AAPL
316.49
Báo giá
12.25%
Thay đổi (1 m)
#TSLA
546.75
Báo giá
30.80%
Thay đổi (1 m)
#AA
17.11
Báo giá
-19.86%
Thay đổi (1 m)
#DIS
143.53
Báo giá
-1.54%
Thay đổi (1 m)
#FB
221.27
Báo giá
6.67%
Thay đổi (1 m)
#XOM
67.59
Báo giá
-3.53%
Thay đổi (1 m)
#GE
11.65
Báo giá
5.62%
Thay đổi (1 m)
#PEP
141.81
Báo giá
2.81%
Thay đổi (1 m)
#WMT
115.54
Báo giá
-3.73%
Thay đổi (1 m)
#SBUX
92.53
Báo giá
4.35%
Thay đổi (1 m)
#NVDA
247.84
Báo giá
3.54%
Thay đổi (1 m)
#MSFT
166.54
Báo giá
5.65%
Thay đổi (1 m)
#CSCO
48.79
Báo giá
2.39%
Thay đổi (1 m)
#GOOG
1482.86
Báo giá
9.42%
Thay đổi (1 m)
#AMZN
1891.66
Báo giá
5.91%
Thay đổi (1 m)
#PYPL
116.12
Báo giá
6.63%
Thay đổi (1 m)
#MCD
211.16
Báo giá
7.13%
Thay đổi (1 m)
#IBM
139.06
Báo giá
2.94%
Thay đổi (1 m)
#INTC
60.53
Báo giá
1.75%
Thay đổi (1 m)
#HD
232.92
Báo giá
5.66%
Thay đổi (1 m)
#CAT
145.86
Báo giá
-0.73%
Thay đổi (1 m)
#JNJ
149.32
Báo giá
2.29%
Thay đổi (1 m)
#PFE
40.34
Báo giá
2.39%
Thay đổi (1 m)
#JPM
136.81
Báo giá
-0.68%
Thay đổi (1 m)
#PG
126.07
Báo giá
0.26%
Thay đổi (1 m)
#HPQ
21.96
Báo giá
7.33%
Thay đổi (1 m)
#BAC
34.24
Báo giá
-2.39%
Thay đổi (1 m)
#VZ
60.31
Báo giá
-2.80%
Thay đổi (1 m)
#AXP
130.49
Báo giá
4.49%
Thay đổi (1 m)
#AMGN
237.46
Báo giá
-2.42%
Thay đổi (1 m)
#MMM
179.34
Báo giá
1.11%
Thay đổi (1 m)
#T
38.51
Báo giá
-1.99%
Thay đổi (1 m)
#UTX
154.42
Báo giá
3.11%
Thay đổi (1 m)
#EK
0.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
#MO
51.10
Báo giá
-0.76%
Thay đổi (1 m)
#NFLX
337.76
Báo giá
1.37%
Thay đổi (1 m)