Chế độ demo
#BABA
171.12
Báo giá
-3.71%
Thay đổi (1 m)
#AAPL
235.88
Báo giá
7.46%
Thay đổi (1 m)
#SBUX
86.63
Báo giá
-4.07%
Thay đổi (1 m)
#T
37.48
Báo giá
0.24%
Thay đổi (1 m)
#LMT
382.46
Báo giá
-2.01%
Thay đổi (1 m)
#GE
8.71
Báo giá
-5.02%
Thay đổi (1 m)
#TSLA
255.84
Báo giá
3.59%
Thay đổi (1 m)
#FB
183.30
Báo giá
-2.26%
Thay đổi (1 m)
#IBM
141.91
Báo giá
-0.85%
Thay đổi (1 m)
#MCD
208.38
Báo giá
-0.44%
Thay đổi (1 m)
#JPM
116.37
Báo giá
-2.61%
Thay đổi (1 m)
#NVDA
186.43
Báo giá
2.90%
Thay đổi (1 m)
#GOOG
1217.24
Báo giá
-1.52%
Thay đổi (1 m)
#MMM
160.47
Báo giá
-4.80%
Thay đổi (1 m)
#XOM
69.19
Báo giá
-6.40%
Thay đổi (1 m)
#JNJ
130.64
Báo giá
0.10%
Thay đổi (1 m)
#PEP
137.42
Báo giá
1.28%
Thay đổi (1 m)
#PYPL
101.75
Báo giá
-5.30%
Thay đổi (1 m)
#INTC
51.64
Báo giá
-0.88%
Thay đổi (1 m)
#CSCO
46.02
Báo giá
-7.94%
Thay đổi (1 m)
#HPQ
16.54
Báo giá
-11.88%
Thay đổi (1 m)
#AMZN
1735.95
Báo giá
-4.17%
Thay đổi (1 m)
#CAT
128.38
Báo giá
-3.26%
Thay đổi (1 m)
#BA
373.03
Báo giá
-0.77%
Thay đổi (1 m)
#MSFT
139.56
Báo giá
2.38%
Thay đổi (1 m)
#V
177.33
Báo giá
0.36%
Thay đổi (1 m)
#PFE
36.29
Báo giá
-1.79%
Thay đổi (1 m)
#WMT
119.13
Báo giá
2.06%
Thay đổi (1 m)
#HD
234.21
Báo giá
0.59%
Thay đổi (1 m)
#VZ
59.58
Báo giá
0.08%
Thay đổi (1 m)
#AMGN
202.82
Báo giá
4.07%
Thay đổi (1 m)
#DIS
129.69
Báo giá
-5.00%
Thay đổi (1 m)
#AA
19.13
Báo giá
-15.80%
Thay đổi (1 m)
#PG
120.01
Báo giá
-0.51%
Thay đổi (1 m)
#BAC
29.14
Báo giá
-3.25%
Thay đổi (1 m)
#UTX
135.86
Báo giá
-1.61%
Thay đổi (1 m)
#AXP
116.38
Báo giá
-0.79%
Thay đổi (1 m)
#EK
0.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
#MO
42.72
Báo giá
1.84%
Thay đổi (1 m)
#NFLX
285.07
Báo giá
-2.92%
Thay đổi (1 m)