Chế độ demo
#AA
13.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AAPL
106.76
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AMGN
247.83
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AMZN
2952.53
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AXP
103.31
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BA
160.83
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BABA
272.59
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BAC
25.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CAT
152.32
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CSCO
39.73
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DIS
128.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EBAY
48.53
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FB
252.54
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FPP
31.20
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GE
6.79
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GOOG
1458.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HD
275.15
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HPQ
18.85
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#IBM
122.90
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#INTC
49.78
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JNJ
149.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JPM
98.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LMT
395.37
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LRLCY
277.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MCD
220.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MMM
169.63
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MO
39.78
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MSFT
200.16
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NFLX
469.18
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NIKE
114.61
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NVDA
487.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PEP
131.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PFE
36.54
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PG
137.32
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PYPL
176.01
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SBUX
84.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#T
28.86
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TSLA
440.85
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UTX
62.21
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#V
202.67
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VZ
60.25
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WMT
135.27
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#XOM
37.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)