Chế độ demo
SBUX
#SBUX
96.63
Báo giá
6.55%
Thay đổi (1 m)
GOOG
#GOOG
1199.92
Báo giá
5.65%
Thay đổi (1 m)
NVDA
#NVDA
170.86
Báo giá
-0.20%
Thay đổi (1 m)
FB
#FB
186.16
Báo giá
-7.33%
Thay đổi (1 m)
PFE
#PFE
35.17
Báo giá
-17.54%
Thay đổi (1 m)
AAPL
#AAPL
210.30
Báo giá
2.05%
Thay đổi (1 m)
INTC
#INTC
47.22
Báo giá
-7.14%
Thay đổi (1 m)
BABA
#BABA
178.19
Báo giá
3.10%
Thay đổi (1 m)
TSLA
#TSLA
226.68
Báo giá
-13.26%
Thay đổi (1 m)
GE
#GE
8.66
Báo giá
-14.60%
Thay đổi (1 m)
V
#V
179.69
Báo giá
-0.16%
Thay đổi (1 m)
MSFT
#MSFT
138.33
Báo giá
-0.28%
Thay đổi (1 m)
MMM
#MMM
162.89
Báo giá
-6.23%
Thay đổi (1 m)
AMZN
#AMZN
1816.28
Báo giá
-7.85%
Thay đổi (1 m)
PG
#PG
120.21
Báo giá
4.51%
Thay đổi (1 m)
JPM
#JPM
108.65
Báo giá
-4.69%
Thay đổi (1 m)
VZ
#VZ
56.99
Báo giá
1.88%
Thay đổi (1 m)
JNJ
#JNJ
132.19
Báo giá
3.05%
Thay đổi (1 m)
PEP
#PEP
132.52
Báo giá
1.88%
Thay đổi (1 m)
MCD
#MCD
218.66
Báo giá
2.55%
Thay đổi (1 m)
PYPL
#PYPL
107.62
Báo giá
-9.49%
Thay đổi (1 m)
AXP
#AXP
124.36
Báo giá
-0.55%
Thay đổi (1 m)
IBM
#IBM
135.02
Báo giá
-10.81%
Thay đổi (1 m)
BA
#BA
333.66
Báo giá
-12.29%
Thay đổi (1 m)
WMT
#WMT
113.76
Báo giá
0.05%
Thay đổi (1 m)
CAT
#CAT
117.31
Báo giá
-13.63%
Thay đổi (1 m)
HPQ
#HPQ
19.21
Báo giá
-10.44%
Thay đổi (1 m)
CSCO
#CSCO
48.49
Báo giá
-15.89%
Thay đổi (1 m)
DIS
#DIS
135.27
Báo giá
-4.03%
Thay đổi (1 m)
T
#T
35.38
Báo giá
9.64%
Thay đổi (1 m)
XOM
#XOM
69.43
Báo giá
-7.34%
Thay đổi (1 m)
LMT
#LMT
380.21
Báo giá
6.33%
Thay đổi (1 m)
AMGN
#AMGN
206.00
Báo giá
16.48%
Thay đổi (1 m)
AA
#AA
18.23
Báo giá
-20.46%
Thay đổi (1 m)
BAC
#BAC
27.25
Báo giá
-7.75%
Thay đổi (1 m)
HD
#HD
207.90
Báo giá
-2.16%
Thay đổi (1 m)
UTX
#UTX
126.59
Báo giá
-4.34%
Thay đổi (1 m)
AIG
#AIG
58.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
AMD
#AMD
11.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DD
#DD
84.41
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DIA
#DIA
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
EK
#EK
0.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
HON
#HON
113.93
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IP
#IP
42.08
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
MO
#MO
46.67
Báo giá
-6.92%
Thay đổi (1 m)
MRK
#MRK
56.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
NFLX
#NFLX
308.86
Báo giá
-0.38%
Thay đổi (1 m)
QQQ
#QQQ
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SPY
#SPY
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)