Chế độ demo
#AA
5.96
Báo giá
-51.15%
Thay đổi (1 m)
#AAPL
241.37
Báo giá
-18.15%
Thay đổi (1 m)
#TSLA
479.12
Báo giá
-33.88%
Thay đổi (1 m)
#BA
124.53
Báo giá
-53.57%
Thay đổi (1 m)
#GE
6.72
Báo giá
-35.63%
Thay đổi (1 m)
#FB
154.06
Báo giá
-18.07%
Thay đổi (1 m)
#HPQ
14.48
Báo giá
-32.27%
Thay đổi (1 m)
#BABA
186.88
Báo giá
-11.23%
Thay đổi (1 m)
#PEP
124.54
Báo giá
-9.58%
Thay đổi (1 m)
#MSFT
153.72
Báo giá
-7.63%
Thay đổi (1 m)
#V
151.83
Báo giá
-19.63%
Thay đổi (1 m)
#AMZN
1905.58
Báo giá
-1.43%
Thay đổi (1 m)
#GOOG
1091.71
Báo giá
-18.00%
Thay đổi (1 m)
#SBUX
63.06
Báo giá
-17.65%
Thay đổi (1 m)
#JNJ
134.03
Báo giá
-4.50%
Thay đổi (1 m)
#WMT
119.44
Báo giá
3.84%
Thay đổi (1 m)
#XOM
39.20
Báo giá
-21.60%
Thay đổi (1 m)
#MCD
160.40
Báo giá
-20.52%
Thay đổi (1 m)
#IBM
106.06
Báo giá
-18.37%
Thay đổi (1 m)
#NVDA
243.91
Báo giá
-11.32%
Thay đổi (1 m)
#JPM
84.05
Báo giá
-26.12%
Thay đổi (1 m)
#DIS
93.76
Báo giá
-17.57%
Thay đổi (1 m)
#CAT
114.56
Báo giá
-7.53%
Thay đổi (1 m)
#BAC
20.02
Báo giá
-25.24%
Thay đổi (1 m)
#PG
115.08
Báo giá
-4.83%
Thay đổi (1 m)
#HD
178.42
Báo giá
-24.47%
Thay đổi (1 m)
#T
27.46
Báo giá
-27.20%
Thay đổi (1 m)
#PYPL
92.36
Báo giá
-18.08%
Thay đổi (1 m)
#CSCO
39.05
Báo giá
-2.50%
Thay đổi (1 m)
#AXP
73.54
Báo giá
-33.33%
Thay đổi (1 m)
#MMM
133.79
Báo giá
-11.63%
Thay đổi (1 m)
#LMT
350.00
Báo giá
-10.86%
Thay đổi (1 m)
#VZ
54.69
Báo giá
-4.55%
Thay đổi (1 m)
#INTC
54.12
Báo giá
-6.22%
Thay đổi (1 m)
#AMGN
205.25
Báo giá
-1.96%
Thay đổi (1 m)
#EK
0.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
#MO
37.40
Báo giá
-13.00%
Thay đổi (1 m)
#NFLX
361.25
Báo giá
-3.66%
Thay đổi (1 m)
#PFE
33.64
Báo giá
-5.56%
Thay đổi (1 m)
#UTX
85.97
Báo giá
-35.28%
Thay đổi (1 m)