Chế độ demo

TECH Bán 08.07.2020 10:13

Ripple: phân tích kỹ thuật

Kể từ tháng 5, đồng XRP đã được giao dịch trong xu hướng giảm, nhưng tuần này báo giá đã tăng vọt. Kể từ thứ Hai, giá đã tăng hơn 14%, vượt xa các tài sản kỹ thuật số hàng đầu khác. Công cụ đã đảo ngược từ mức 0.1709 (Murrey [2/8]), nơi giá tích lũy trong tuần trước, và tăng trên mức trung tâm của phạm vi giao dịch Murrey ở 0.1953 (Murrey [4/8]). Báo giá khó có thể tăng trưởng hơn nữa, vì giá không thể tích lũy trên mức 0.1953.

Đọc tiếp

Các chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ

Cảm tính thị trường

97% bán
3% mua