Chế độ demo

FUND Mua 25.09.2020 08:38

XAU/USD: điều chỉnh tăng yếu

Giá vàng đang giao dịch ở gần mức 0 trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, phát triển đà điều chỉnh tăng yếu đã hình thành một ngày trước đó, sau khi công cụ làm mới mức thấp cục bộ kể từ ngày 22 tháng 7.

Thêm

TECH Mua 21.09.2020 07:56

XAU/USD: phân tích sóng

Cặp tiền có thể tăng trưởng.

Trên biểu đồ ngày, sóng thứ ba ở mức cao hơn (3) đang phát triển, trong đó sóng 5 của sóng (3) đang hình thành. Hiện tại, sóng iii của sóng 5 ở mức thấp hơn đã hình thành, một sóng điều chỉnh cục bộ đã phát triển dưới dạng sóng iv của sóng 5, có dạng một tam giác và sóng v của sóng 5 đang hình thành. Nếu giả định này chính xác, cặp tiền sẽ tăng lên các mức 2077.22–2130.03. Trong trường hợp này, mức cắt lỗ quan trọng là 1906.07.

Thêm

FUND Mua 16.09.2020 09:57

XAU/USD: giá có thể tăng

Vàng tiếp tục điều chỉnh so với mức tăng trước đó, hiện giao dịch ở mức 1961.0.

Thêm