Chế độ demo

TECH Mua 03.08.2020 08:11

XAU/USD: phân tích sóng

Xu hướng tăng vẫn duy trì.

Trên biểu đồ ngày, sóng thứ ba ở mức cao hơn (3) đang phát triển, trong đó sóng 5 của sóng (3) đang hình thành. Hiện tại, sóng iii của sóng 5 ở mức thấp hơn đang phát triển, trong đó sóng (iii) của sóng iii đang hình thành. Nếu giả định này chính xác, giá sẽ tăng lên mức 2020.00–2050.00. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 1937.24.

Đọc tiếp

FUND Mua 31.07.2020 08:38

XAU/USD: đánh giá chung

Giá vàng một lần nữa cho thấy mức tăng vừa phải trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, phục hồi sau khi điều chỉnh giảm hôm qua.

Đọc tiếp

FUND Bán 29.07.2020 10:05

XAU/USD: đánh giá chung

Báo giá vàng đang điều chỉnh vừa phải sau khi lập kỷ lục mới tại phiên giao dịch hôm qua, đạt mốc 1981.0.

Đọc tiếp