Chế độ demo

TECH Mua 04.12.2020 08:11

XAU/USD: phân tích sóng

Cặp tiền có thể tăng.

Trên biểu đồ ngày, sóng thứ ba ở mức cao hơn (3) đã hình thành và sóng điều chỉnh đi xuống đã hình thành dưới dạng sóng (4). Hiện tại, sự phát triển của sóng thứ năm (5) đã bắt đầu, trong đó sóng vào đầu tiên ở mức thấp hơn i của sóng 1 trong sóng (5) đang hình thành. Nếu giả định này chính xác, cặp tiền sẽ tăng lên các mức 1965.33–2013.38. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 1762.36.

Thêm

FUND Mua 02.12.2020 09:55

XAU/USD: vàng điều chỉnh tăng

Giá vàng đang điều chỉnh tăng, giao dịch quanh mức 1811 USD/ounce.

Thêm

FUND Mua 30.11.2020 09:40

XAU/USD: đã cập nhật mức thấp năm tháng

Giá vàng đang cho thấy sự sụt giảm ổn định trong ngày giao dịch hôm nay, làm mới mức thấp kể từ ngày 2 tháng 7. Công cụ có cơ hội tích lũy dưới mức tâm lý 1800.00 do phản ứng với tâm lý tích cực ngày càng tăng về những thay đổi trong chính trị và kinh tế ở Hoa Kỳ với sự xuất hiện của chính quyền ông Joe Biden.

Thêm