Chế độ demo

TECH Bán 10.05.2021 08:02

XAG/USD: phân tích sóng

Giá đang trong vùng điều chỉnh, khả năng giảm giá được duy trì.

Trên biểu đồ ngày đã hình thành sóng đầu tiên của cấp lớn (1) of 3, và đang tiếp tục phát triển điều chỉnh xuống dưới dạng sóng (2) of 3, trong đó đang hình thành sóng C of (2). Hiện nay, dã hình thành sóng đầu tiên của cấp nhỏ i of C, và đang hoàn tất sóng điều chỉnh ii of C. Nếu nhận định này chính xác, thì sau khi kết thúc nó, giá sẽ giảm tới mức 22.68–20.49. Mức đặt dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 28.28.

Thêm

FUND Mua 06.05.2021 11:07

XAG/USD: tăng giá trong khi chờ đợi các số liệu tích cực từ Trung Quốc

Giá các hợp đồng đối với bạc đang tăng lên, được giao dịch ở mức 26.60.

Thêm

FUND Mua 29.04.2021 09:02

XAG/USD: phát triển xu hướng tăng

Trong phiên Á hôm nay, bạc thể hiện sự tăng giá vừa phải, phát triển xu hướng tăng trong triển vọng ngắn hạn.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

39% bán
61% mua