Chế độ demo

FUND Bán 20.10.2020 09:53

USD/JPY: cặp tiền đang điều chỉnh tăng

USD/JPY đang điều chỉnh tăng, hiện giao dịch ở mức 105.53.

Thêm

FUND Mua 19.10.2020 10:35

USD/JPY: chờ đợi các động lực mới

USD thể hiện mức tăng nhẹ so với JPY vào đầu tuần giao dịch mới, kiểm tra mức 105.50 để phá vỡ. Tình hình thị trường ít thay đổi nên các nhà đầu tư tiếp tục thận trọng hơn, do đó làm tăng nhu cầu về tài sản an toàn.

Thêm

TECH Mua 14.10.2020 08:06

USD/JPY: phân tích sóng

Cặp tiền có thể tăng trưởng.

Trên biểu đồ ngày, sóng C ở mức cao hơn đang phát triển, trong đó sóng 1 của sóng (1) trong sóng C đã hình thành. Hiện tại, sóng điều chỉnh giảm đã phát triển dưới dạng sóng 2 của sóng (1) và sự hình thành của sóng 3 trong sóng (1) đã bắt đầu, trong đó sóng đầu tiên ở mức thấp hơn (i) của sóng i trong sóng 3 đang phát triển. Nếu giả định này chính xác, cặp tiền sẽ tăng lên các mức 108.14–109.84. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 104.90.

Thêm

TECH Bán 13.10.2020 11:46

USD/JPY: phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 4 giờ, xu hướng giảm đang điều chỉnh. Công cụ đang giao dịch trong khu vực biên dưới của Bollinger bands, đám mây chỉ báo đã mở rộng, điều này cho thấy khả năng giá sẽ tiếp tục giảm sau khi hoàn thành sự điều chỉnh trong ngắn hạn. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, đường tín hiệu cắt đường 0 và phần thân của biểu đồ hướng xuống, đang hình thành tín hiệu để mở các vị thế bán.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động

Cảm tính thị trường

73% bán
27% mua