Chế độ demo

TECH Mua 03.06.2020 11:23

USD/JPY: phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 4 giờ, một xu hướng tăng đang hình thành. Công cụ đã trở lại đà tăng sau một đợt điều chỉnh ngắn và đang giao dịch gần biên trên của các dải Bollinger, đám mây chỉ báo được mở rộng đáng kể, cho thấy xu hướng tăng có thể xảy ra trong ngắn hạn. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, khối lượng tăng nhanh, đường tín hiệu cắt thân biểu đồ từ dưới lên, tạo nên tín hiệu để mở lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng quá mua, các đường chỉ báo dao động nằm ngang.

Đọc tiếp

Các chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động

Cảm tính thị trường

73% bán
27% mua