Chế độ demo

FUND Mua 05.03.2021 08:55

USD/CHF: giao dịch trên những đỉnh giá kỷ lục

Đồng USD đang cho thấy sự giá nhẹ so với đồng CHF trong phiên Á hôm nay, giá tích lũy gần các đỉnh mới tạo gần đây, là mức cao kỷ lục kể từ tháng 7.2020. 

Thêm

FUND Mua 04.03.2021 11:59

USD/CHF: điều chỉnh tăng giá

Cặp tiền USD/CHF đang được điều chỉnh lên, giao dịch ở mức 0.9190.

Thêm

TECH Mua 03.03.2021 08:38

USD/CHF: phân tích sóng

Khả năng tăng được duy trì.

Trên đồ thị ngày đã kết thúc sóng đi xuống thứ nhất của cấp sóng lớn (1) of 3, và bắt đầu phát triển điều chỉnh tăng dưới dạng sóng (2). Hiện tại đang hình thành sóng A of (2), trong đó đã hình thành sóng thứ nhất của cấp sóng nhỏ i of A. Nếu giả định này đúng, cặp tiền sẽ tăng tới vùng 0.9320–0.9400. Mức đặt dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 0.8922.

Thêm

TECH Mua 24.02.2021 12:46

USD/CHF: phân tích Fibonacci

Trên biểu đồ D1, giá đã đảo chiều từ mức 0.8900 (tỷ lệ 23,6%) và sau khi phá vỡ một số mức kháng cự và đường quạt giảm dần, giá đã tăng lên mức 0.9095 (tỷ lệ 61,8%). Đây là mức quan trọng đối với “phe bò”; nếu phá vỡ mức này, giá sẽ tiếp tục tăng lên mức 0.9170 (đỉnh của tháng 11) và 0.9285 (tỷ lệ 100,0%). Mức 0.8975 (tỷ lệ 38,2%), được hỗ trợ bởi đường giữa của Bollinger Bands là mức quan trọng đối với “phe gấu”. Sau khi phá vỡ mức này, giá có thể quay trở lại mức 0.8900 và 0.8780 (tỷ lệ 0,0%). Các chỉ báo kỹ thuật không cung cấp tín hiệu rõ ràng: Bollinger Bands hướng lên và biểu đồ MACD đang tăng trong vùng dương, cho thấy xu hướng đi lên có thể xuất hiện. Nhưng Stochastic đã tiếp cận vùng quá mua, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động

Cảm tính thị trường

0% bán
100% mua