Chế độ demo

FUND Bán 11.05.2021 12:18

USD/CAD: tỷ giá tiếp tục giảm

Cặp tiền USD/CAD tiếp tục được giao dịch trong kênh xu hướng giảm dài hạn, và hiện nay đã hạ xuống mức 1.2085.

Thêm

FUND Bán 10.05.2021 08:59

USD/CAD: khả năng chuyển xu hướng vẫn còn thấp

Cặp USD/CAD thể hiện xu hướng giảm, được giao dịch ở mức 1.2115.

Thêm

TECH Bán 06.05.2021 07:25

USD/CAD: phân tích sóng

Khả năng giảm giá được duy trì.

Trên biểu đồ ngày đang tiếp tục sự phát triển sóng giảm của cấp lớn (C) of 4, trong đó đang hình thành sóng thứ năm 5 of (C). Hiện tại đang phát triển sóng thứ năm của cấp nhỏ v of 5, trong đó đang hình thành sóng (iii) of v. Nếu nhận định này chính xác, sau khi kết thúc sóng điều chỉnh (iv) of v, giá sẽ giảm xuống các mức 1.2200–1.2050. Mức đặt dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 1.2646.

Thêm

FUND Mua 04.05.2021 09:03

USD/CAD: đồng dollar Canada được duy trì ở mức đỉnh giá 3 năm

Đồng tiền quốc gia Canada tiếp tục được giao dịch trong xu hướng tăng, duy trì gần các đỉnh giá 3 năm trở lại đây và nhận hỗ trợ từ số liệu thống kê kinh tế vĩ mô tích cực. 

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán

Cảm tính thị trường

18% bán
82% mua