Chế độ demo

FUND Mua 26.11.2020 09:44

Dầu thô WTI: dầu tiếp tục tăng giá

Giá dầu tiếp tục tăng, giao dịch gần mức 45.70.

Thêm

FUND Mua 24.11.2020 09:35

Dầu thô WTI: giá dầu tăng lên

Trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, giá dầu tăng vừa phải, làm mới mức cao cục bộ kể từ cuối tháng 8.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động

Cảm tính thị trường

96% bán
4% mua