Chế độ demo

FUND Mua 03.05.2021 11:49

S&P 500: điều chỉnh trước làn sóng báo cáo

Chỉ số chứng khoán hàng đầu của nền kinh tế Mỹ S&P 500 đang điều chỉnh và hiện được giao dịch ở mức 4192.0. Công cụ tiếp tục ở vùng đỉnh lịch sử 4200 điểm, duy trì khối lượng giao dịch cao do giai đoạn liên tiếp có công bố báo cáo doanh nghiệp.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ

Cảm tính thị trường

0% bán
100% mua