Chế độ demo

FUND Mua 22.01.2021 08:59

NZD/USD: công cụ rút lui khỏi đỉnh cục bộ

NZD giảm giá so với USD trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, điều chỉnh từ đỉnh cụ bộ kể từ ngày 15 tháng 1 mà công cụ đã cập nhật vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Sáu. Số liệu thống kê kinh tế vĩ mô từ New Zealand đã vượt xa mức dự báo của nước này và hỗ trợ cho cặp tiền.

Thêm

TECH Mua 21.01.2021 08:02

NZD/USD: phân tích sóng

Cặp tiền có thể tăng giá.

Trên biểu đồ ngày, sóng đi lên (А) của sóng B đang phát triển dưới dạng động lượng, trong đó sóng 5 của sóng (A) đang hình thành. Hiện tại, sóng thứ ba ở mức thấp hơn iii của sóng 5 đã hình thành, sóng điều chỉnh cục bộ iv của sóng 5 đã phát triển và sóng v của sóng 5 đang bắt đầu hình thành. Nếu giả định này chính xác, cặp này sẽ tăng lên các mức 0.7350–0.7450. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 0.7096.

Thêm

FUND Mua 20.01.2021 10:01

NZD/USD: tài sản sắp đảo chiều

Cặp NZD/USD đang trong một xu hướng tăng vừa phải, giao dịch gần mức 0.7132.

Thêm

TECH Bán 19.01.2021 10:24

NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 4 giờ, xu hướng giảm đang điều chỉnh. Công cụ đang giao dịch giữa đường giữa và biên dưới của Bollinger Bands. Đám mây chỉ báo đã mở rộng. Đà giảm có thể sẽ tiếp tục trong ngắn hạn sau khi giá điều chỉnh xong. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, đường tín hiệu cắt phần thân của biểu đồ hướng xuống, tạo thành tín hiệu để mở các vị thế bán. Stochastic đang di chuyển trong vùng trung tính, các đường của chỉ báo dao động đảo chiều đi lên từ biên với vùng quá bán, tín hiệu để mở vị thế mua vẫn còn.

Thêm

FUND Mua 12.01.2021 11:39

NZD/USD: đồng tiền New Zealand đang chịu áp lực

Cặp NZD/USD đã mở đầu tuần với sự sụt giảm, hạ xuống đường trung bình của Bollinger Bands quanh 0.7150.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

72% bán
28% mua