Chế độ demo

TECH Mua 04.03.2021 08:39

NZD/USD: phân tích sóng

Khả năng tăng được duy trì.

Trên đồ thị ngày đang tiếp tục sự phát triển sóng tăng (А) of B dưới dạng sóng xung lực, trong đó đang hình thành sóng 5 of (A). Hiện tại đang diễn ra sự phát triển của sóng thứ năm của cấp bé v of 5 of (A), trong đó đã hình thành sóng (iii) of v, và đã kết thúc điều chỉnh cục bộ dưới dạng sóng (iv) of v. Nếu nhận định này đúng, cặp tiền sẽ tăng tới vùng 0.7450–0.7563. Mức đặt dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 0.7154.

Thêm

FUND Mua 03.03.2021 09:08

NZD/USD: xu hướng giao dịch hỗn hợp

Cặp NZD/USD đang cho thấy xu hướng giao dịch hỗn hợp, nằm gần mức 0.7300.

Thêm

FUND Bán 02.03.2021 13:57

NZD/USD: các bình luận của Hawkesby đã gây sự điều chỉnh

Vào thứ hai, cặp tiền NZD/USD đã thử khôi phục giá đã mất tuần trước, nhưng hôm nay, nó đã lại giảm và chạm 0.7210.

Thêm

FUND Mua 25.02.2021 09:25

NZD/USD: RBNZ giữ nguyên lãi suất và hỗ trợ NZD

Cặp NZD/USD cho thấy một xu hướng tăng tích cực, hiện giao dịch gần mức 0.7437.

Thêm

FUND Mua 23.02.2021 09:41

NZD/USD: làm mới đỉnh của tháng 1

Cặp NZD/USD đã kết thúc chuyển động đi ngang, phá vỡ mức 0.7300.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán

Cảm tính thị trường

72% bán
28% mua