Chế độ demo

FUND Mua 30.04.2021 10:45

DAX 30: chuẩn bị đảo chiều

Chỉ số DAX 30 đã ngưng đà giảm và hiện đang thể hiện sự tăng trưởng, được giao dịch ở mức 15162.0. Ảnh hưởng chủ chốt lên giá của công cụ là báo cáo từ các thành phần dẫn đầu trong chỉ số. Trong tuần này, sự chú ý đã được tập trung hướng vào các kết quả tài chính của Deutsche Bank AG, Delivery Hero SE và Deutsche Lufthansa AG.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

99% bán
1% mua