Chế độ demo

FUND Mua 23.10.2020 12:45

EUR/USD: đánh giá chung

Cặp tiền cho thấy động thái không rõ ràng: thị trường không chắc chắn do một số yếu tố ảnh hưởng trái ngược nhau.

Thêm

FUND Mua 22.10.2020 09:02

EUR/USD: EUR đang giảm

EUR cho thấy sự sụt giảm vừa phải so với USD hôm nay, rút ​​khỏi mức cao cục bộ kể từ ngày 16 tháng 9, được cập nhật hôm qua. Các yếu tố kỹ thuật là nguyên nhân làm xuất hiện xu hướng "giảm giá" đối với công cụ, trong khi USD vẫn chịu áp lực trong bối cảnh kỳ vọng về các biện pháp mới để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.

Thêm

TECH Mua 21.10.2020 08:05

EUR/USD: phân tích sóng

Cặp tiền có thể phát triển.

Trên biểu đồ ngày, sóng đầu tiên ở mức cao hơn 1 của sóng (3) đang phát triển, trong đó sóng thứ ba iii của sóng 1 đã hình thành và sóng điều chỉnh cục bộ đã phát triển dưới dạng sóng iv của sóng 1. Hiện tại, sóng thứ năm v của sóng 1 đã hình thành, trong đó sóng đầu tiên ở mức thấp hơn (i) của sóng v đã hình thành và sóng điều chỉnh đã kết thúc dưới dạng sóng (ii) của sóng v. Nếu giả định này chính xác, cặp tiền sẽ tăng lên các mức 1.2019– 1.2100. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 1.1688.

Thêm

FUND Bán 19.10.2020 10:07

EUR/USD: cặp tiền đang sụt giảm

Cặp EUR/USD đang sụt giảm, hiện giao dịch quanh mức 1.1710.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán

Cảm tính thị trường

73% bán
27% mua