Chế độ demo

FUND Mua 10.07.2020 11:06

EUR/USD: đánh giá chung

USD đã tăng mạnh so với EUR trong phiên giao dịch hôm qua trong bối cảnh công bố dữ liệu về thị trường lao động có lợi cho nền kinh tế Hoa kỳ. Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 7 đã giảm từ 1,413 triệu xuống 1,314 triệu, tốt hơn so với kỳ vọng của thị trường là 1,375 triệu. Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp sau lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 6 cũng tốt hơn kỳ vọng khi đạt 18,062 triệu so với mức dự báo 18,950 triệu.

Đọc tiếp

FUND Mua 09.07.2020 09:06

EUR/USD: đồng euro đang tăng trưởng

Trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, cặp EUR/USD đang tăng trưởng đều đặn và làm mới mức cao cục bộ kể từ ngày 11 tháng 6. Hiện tại, đồng tiền châu Âu đã tăng thêm khoảng 0,34% và đang kiểm tra mức 1.1370 để phá vỡ.

Đọc tiếp

TECH Mua 08.07.2020 08:23

EUR/USD: phân tích sóng

Cặp tiền có thể tăng trưởng.

Trên biểu đồ 4 giờ, sóng điều chỉnh hướng xuống ở mức cao hơn đã phát triển dưới dạng sóng (2) và sóng (3) đã bắt đầu hình thành, trong đó sóng thứ ba ở mức thấp hơn iii của sóng 1 trong sóng (3) đang phát triển. Hiện tại, một sóng điều chỉnh cục bộ đã kết thúc dưới dạng sóng (iv) của sóng iii và sóng (v) của sóng iii đang phát triển, trong đó sóng iii của sóng (v) đang hình thành. Nếu giả định này chính xác, cặp tiền sẽ tăng lên mức 1.1495–1.1605. Trong trường hợp này, mức cắt lỗ quan trọng là 1.1180.

Đọc tiếp

Các chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

73% bán
27% mua