Chế độ demo

TECH Mua 26.10.2020 10:00

Bitcoin: phân tích kỹ thuật

Tuần trước, báo giá của cặp tiền đã tăng đáng kể và đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái ở 13334.00. Hiện tại, giá đang tích lũy gần mức 13125.00 (Murrey [5/8]), sự tích lũy trên mức này sẽ cho thấy triển vọng tăng trưởng lên các mức 13750.00 (Murrey [6/8]) và 14375.00 (Murrey [7/8]).

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động

Cảm tính thị trường

51% bán
49% mua