Chế độ demo

FUND Mua 06.08.2020 11:21

Bitcoin Cash: đánh giá chung

Báo giá BCH đang giao dịch trong phạm vi đi ngang 300.00–281.25 và cho đến nay vẫn chưa thể rời khỏi phạm vi này. Vào ngày 1 tháng 8, Bitcoin Cash đã tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm ra mắt mạng. BCH ra đời vào năm 2017 và chiếm vị trí thứ ba về vốn hóa.

Đọc tiếp

Các chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

51% bán
49% mua