Chế độ demo

TECH Mua 03.08.2020 10:09

Bitcoin: phân tích kỹ thuật

Tuần trước, giá BTC đã tăng mạnh, vượt qua mức quan trọng 10000.00 (Murrey [0/8]) và vượt qua mức 12000.00 (mức cao của tháng 8 năm 2019). Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã bắt đầu chốt lời trong khu vực này, khiến giá quay trở lại mức 10625.00 (Murrey [1/8]). Mức này được coi là mức quan trọng cho “những nhà đầu cơ theo giá xuống”.

Đọc tiếp

Các chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

51% bán
49% mua