Chế độ demo

FUND Mua 01.03.2021 11:38

BTC/USD: xu hướng tăng chưa bị phá vỡ

Trong tuần qua, cặp BTC/USD đã được điều chỉnh xuống mạnh, còn mới đây nó đã chạm giá 43120.00, tức mất gần 32,5% giá trị. 

Thêm