Chế độ demo

TECH Mua 30.11.2020 10:32

BTC/USD: phân tích kỹ thuật

Cặp tiền tiếp tục giao dịch trong xu hướng tăng trong tháng thứ hai liên tiếp. Tuần trước, giá đã quay trở lại đường trung tâm của Bollinger Bands do một số người chơi lớn chốt lời. Tuy nhiên, báo giá không thể tích lũy dưới mức đó và chỉ tạm thời đạt mức thấp hai tuần tại 16290.00.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động

Cảm tính thị trường

51% bán
49% mua