Chế độ demo

FUND Mua 10.05.2021 10:53

BTC/USD: đồng token phục hồi các vị thế đã mất

Trong tuần trước, cặp BTC/USD đã được điều chỉnh giảm xuống vùng 52900.00, nhưng sau đó đã bắt đầu phục hồi vị thế và hiện đang thử củng cố trên mức 59000.00. Điều chỉnh giảm có thể mang đặc điểm kỹ thuật, vì xu hướng tăng dài hạn đang được duy trì.

Thêm