Chế độ demo

FUND Mua 06.05.2021 09:03

AUD/USD: xu hướng giao dịch trái chiều

Trong các giao dịch tại Châu Á, tỷ giá AUD/USD đang giảm, phát triển xu hướng đi ngang được thiết lập trong triển vọng ngắn hạn.

Thêm

TECH Bán 05.05.2021 08:18

AUD/USD: phân tích sóng

Giá đang trong vùng điều chỉnh, khả năng giảm được duy trì.

Trên biểu đồ ngày đã kết thúc phát triển sóng thứ nhất của cấp lớn (1) of C, và đang hình thành điều chỉnh giảm dưới dạng sóng (2) of C. Hiện nay đã hình thành sóng A of (2), và đã kết thúc sóng B of (2). Nếu nhận định này chính xác, thì cặp tiền sẽ giảm theo sóng C of (2) tới vùng 0.7410–0.7036. Mức đặt dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 0.8003.

Thêm

FUND Bán 04.05.2021 09:55

AUD/USD: phát biểu của Ngân hàng Úc đã khích lệ các nhà đầu tư

Tỷ giá AUD/USD đang được điều chỉnh, giao dịch ở mức 0.7738. 

Thêm

TECH Mua 27.04.2021 12:54

AUD/USD: phân tích các mức Fibonacci

Trên biểu đồ H4, giá đã 3 tuần liên tục được giao dịch trong phạm vi của kênh đi ngang 0.7800–0.7700 (điều chỉnh 0,0%–38,2%). Trong tuần này, giá đã lại kiểm thử không thành công biên trên của kênh, và có thể sẽ thử điều chỉnh xuống các mức 0.7700 (điều chỉnh 38,2%) hoặc 0.7670 (điều chỉnh 50,0%). Sự đảo chiều xuống của chỉ báo Stochastic và sự co lại của histogram MACD trong vùng dương cho thấy khả năng tiếp tục giảm giá. Tuy nhiên, sự đảo chiều tăng của dải Bollinger khiến tiềm năng giảm giá bị hạn chế. Vì thế, trong thời gian sắp tới, khả năng cao sẽ thấy sự nhảy vọt giá lên mức 0.7800.

Thêm

TECH Bán 26.04.2021 11:35

AUD/USD: xu hướng giảm trung hạn được duy trì

Đồng AUD thể hiện xu hướng tăng trong bối cảnh phục hồi của nền kinh tế thế giới và tăng trưởng nhu cầu năng lượng.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

47% bán
53% mua