Chế độ demo

TECH Bán 29.06.2020 10:19

ASX200: phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 4 giờ, xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực. Công cụ đã giảm trở lại sau khi điều chỉnh ngắn hạn, và đang giao dịch xung quanh đường trung tâm của các dải Bollinger. Đám mây chỉ báo được mở rộng, cho thấy khả năng giảm trong ngắn hạn. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, duy trì tín hiệu mở lệnh bán. Stochastic vượt qua biên với vùng quá bán hướng lên, tạo thành tín hiệu để mở lệnh mua.

Đọc tiếp

Các chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

60% bán
40% mua