Chế độ demo

FUND Mua 07.07.2020 10:42

Pfizer Inc. (PFE/NYSE): phân tích chung

Cổ phiếu Pfizer đang tăng lên từ mức thấp 3 tháng của ngày 26 tháng 6, thêm hơn 9%. Báo giá của nhà phát hành được hỗ trợ bởi việc công bố kết quả sơ bộ đầy hứa hẹn về vắc-xin kháng vi rút corona phối hợp với công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech SE. Kết quả tài chính trong quý trước sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 7.

Đọc tiếp