Chế độ demo

TECH Mua 03.08.2020 08:12

Microsoft Corp.: phân tích sóng

Giá có thể tăng.

Trên biểu đồ 4 giờ, sóng thứ năm ở mức cao hơn (5) của sóng 3 đang phát triển, trong đó sóng 3 của sóng (5) đang hình thành. Hiện tại, một sóng điều chỉnh cục bộ đã kết thúc dưới dạng sóng thứ tư 4 của sóng (5) và sóng thứ năm 5 của sóng (5) đang bắt đầu phát triển. Nếu giả định này chính xác, giá sẽ tăng lên mức 230.00–240.00. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 196.16.

Đọc tiếp