Chế độ demo

TECH Mua 05.08.2020 08:33

IBM Corp.: phân tích sóng

Giá có thể tăng.

Trên biểu đồ 4 giờ, một sóng điều chỉnh hướng xuống đã phát triển dưới dạng sóng thứ tư ở mức cao hơn 4 và sóng 5 đã bắt đầu hình thành, trong đó sóng 1 của sóng (1) trong sóng 5 đang phát triển. Hiện tại, sóng đầu tiên ở mức thấp hơn i của sóng 1 trong sóng (1) của sóng 5 đã hình thành, một sóng điều chỉnh cục bộ đã kết thúc dưới dạng sóng thứ hai ii của sóng 1 và sóng iii của sóng 1 đã bắt đầu phát triển, trong đó sóng (ii) của sóng iii đã kết thúc. Nếu giả định này chính xác, giá sẽ tăng lên mức 145.11–157.75. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 120.93.

Đọc tiếp